พฤติกรรมการใช้ Social Media ของผู้สูงอายุ

บทความสั้นจากเว็บไซต์ https://tonkit360.com/32265 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในเฟซบุ๊คและไลน์ที่เป็นที่นิยมของผู้สูงอายุ ได้แก่ การส่งข้อความหรือภาพ การโทรแบบเสียงและแบบวิดีโอ การแชร์ข้อมูล การอัพสเตตัส การอัพโหลดรูปและวิดีโอ การตอบแชท ตอบคอมเมนท์ ส่วนเหตุผลที่ผู้สูงอายุนิยมใช้สื่อออนไลน์ ก็เพราะต้องการลดช่องว่างระหว่างตนเองกับบุตรหลาน สื่อสารกับกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน ติดตามข่าวสารความเป็นไปต่าง ๆ  เรียนรู้เรื่องราวใหม่ ๆ และคลายเหงาที่ต้องอยู่ตามลำพัง สำหรับปัญหาที่ผู้สูงอายุเผชิญจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ ได้แก่ เสียสายตา ถูกหลอกลวง กลายเป็นเครือข่ายแชร์ข่าวปลอม หลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ขาดการปฏิสัมพันธ์ในโลกจริง  เกิดความน้อยใจเมื่อไม่ได้รับการตอบกลับ เป็นต้น

อ่านรายละเอียดได้จาก พฤติกรรมการใช้ Social Media ของผู้สูงอายุ

Scroll to Top