วีดิทัศน์และ สปอตวิทยุ

แนะนำหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ

คลิปหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ ช่วงที่ 1
แนะนำหลักสูตร

คลิปหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ ช่วงที่ 2
กิจกรรมที่ 1 สื่อและอิทธิพลของสื่อ

คลิปหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ ช่วงที่ 3
กิจกรรมที่ 2 หยุด ดูอารมณ์ตนเอง

คลิปหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ ช่วงที่ 4
กิจกรรมที่ 3 แม่ค้ามาแล้ว

คลิปหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ ช่วงที่ 5
กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบอย่างรู้เท่าทัน

คลิปหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ ช่วงที่ 6
กิจกรรมที่ 5 ฉันจะทำอย่างไร

คาถา "หยุด คิด ถาม ทำ"

วีดิทัศน์สาธิตการสอนหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ

คลิปเบื้องหลังโฆษณา

สปอตวิทยุ รู้เท่าทันสื่อ 1: เพื่อนถึงเพื่อน

สปอตวิทยุ รู้เท่าทันสื่อ 2: อย่าไว้ใจ

Scroll to Top