• กรกฎาคม 13, 2022
  • admin
  • 0

วีดิทัศน์และสปอตวิทยุ

 

 


วีดิทัศน์สาธิตการสอนหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ


คลิปเบื้องหลังโฆษณา


สปอตวิทยุ รู้เท่าทันสื่อ 1: เพื่อนถึงเพื่อน

สปอตวิทยุ รู้เท่าทันสื่อ 2: อย่าไว้ใจ