เราจะเปลี่ยนการนำเสนอภาพผู้สูงอายุในรายงานข่าวได้อย่างไร

ข้อมูลจากบล็อคในเว็บไซต์ https://ageing-better.org.uk/blogs/how-can-we-change-news-media-portrayals-of-older-people ที่เขียนโดย ของ Heléna Herklots CBE, Older People’s Commissioner for Wales เปิดมุมมองที่น่าสนใจในประเด็นการนำเสนอภาพหรือการกล่าวถึงผู้สูงอายุในของสำนักข่าวต่าง ๆ  ที่อาจจะนำไปสู่อคติและภาพเหมารวมที่ส่งผลต่อการเหยียดวัย (Ageism) และการกีดกันแบ่งพวก โดยผลการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษา เนื้อหา และโทนในการนำเสนอข่าวของสื่อที่มีต่อผู้สูงอายุชี้ว่า เนื้อหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุถึง 2 ใน 3 ส่วน หรือประมาณ 66 % นำเสนอภาพผู้สูงอายุในเชิงลบ คือ สุขภาพไม่ดี เป็นเหยื่อ หรือเป็นภาระของสังคม ซึ่งการนำเสนอในลักษณะดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อทัศนคติของคนในสังคมต่อความสูงอายุและผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุเองก็มองตนเองในเชิงลบด้วย ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดการกีดกันทางสังคม  (social exclusion) ปัญหาสุขภาพจิต และการจ้างงานคนสูงอายุ ซึ่งประเด็นเหล่านี้สื่อและองค์กรต่าง ๆ จะต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง

อ่านรายละเอียดได้จาก How can we change news media portrayals of older people?

Scroll to Top