การใช้สื่อสังคมออนไลน์มีอันตรายต่อสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างไร

บทความสั้นจากเว็บไซต์ https://seniornews.com/ นอกจากจะชี้ถึงแนวโน้วที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ใช้เฟซบุ๊คที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว ความกังวลถึงผลกระทบที่มีต่อสุขภาวะก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าผลการศึกษาวิจัยหลายชิ้นจะแสดงถึงผลกระทบเชิงบวกของการใช้สื่อเหล่านี้ต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุก็ตาม แต่ก็มีการศึกษาที่แย้งว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของการเกิดภาวะซึมเศร้า เพราะภาวะซึมเศร้ามักเป็นผลมาจากความรู้สึกอิจฉาและการมองตนเองต่ำต้อยด้อยค่า นอกจากนี้ การที่ผู้สูงอายุและครอบครัวมองการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ทดแทนการพบปะปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้าค่าตากัน ก็จะมีความเสี่ยงสูงที่ในการเกิดความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวได้

อ่านรายละเอียดได้จาก How Dangerous is Social Media to Seniors’ Well-Being?

Scroll to Top