สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลบวกหรือผลลบต่อผู้สูงวัย?

บทความสั้นจากเว็บไซต์ https://www.canes.on.ca/blog/social-media-good-or-bad-seniors นำเสนอประเด็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยข้อที่เป็นผลด้านบวกก็จะมีความคล้ายคลึงกับหลาย ๆ บทความ เช่น ช่วยบรรเทาความเหงา ช่วยตอบสนองความพึงพอใจทางสังคม ช่วยทำให้ครอบครัวไม่ห่างเหินกัน ช่วยให้ใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ส่วนผลเสียของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่สมาชิกในครอบครัวควรใส่ใจดูแล ได้แก่ การระวังไม่ให้ผู้สูงวัยในบ้านตกเป็นเหยื่อของกลโกงต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เสี่ยงมาก เพราะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของคนร้าย การช่วยตั้งค่าความเป็นส่วนตัว หรือ privacy setting ของสื่อที่ใช้ เพราะผู้สูงวัยส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบหรือไม่มีทักษะในการใช้สื่อเหล่านี้มากเพียงพอที่จะดูแลเรื่องการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องคอยเฝ้าระวังไม่ให้ผู้สูงวัยถูกบูลลี่และล่วงละเมิดจากพวกเกรียนคีบอร์ดที่มองว่าพื้นที่ออนไลน์ไม่ใช่พื้นที่ของคนสูงอายุ และที่สำคัญต้องคอยเตือนไม่ให้เชื่อข้อมูลเท็จหรือข่าวลวงต่าง ๆ ที่แพร่กระจายและส่งต่ออย่างง่ายดายในโลกออนไลน์

อ่านรายละเอียดได้จาก Is Social Media Good or Bad for Seniors?

Scroll to Top