Activities2566

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 2 “สูงวัยรู้ทันสื่อ: ผู้สูงวัยกับสุขภาพจิต”

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 2 “สูงวัยรู้ทันสื่อ: ผู้สูงวั […]

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 2 “สูงวัยรู้ทันสื่อ: ผู้สูงวัยกับสุขภาพจิต” Read More »

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 1 “ผู้สูงวัย…การเท่าทันสื่อและข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม”

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 1 “ผู้สูงวัย…การเ

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 1 “ผู้สูงวัย…การเท่าทันสื่อและข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม” Read More »

กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลด่านช้าง

กิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อทดลองใช้

กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลด่านช้าง Read More »

กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรโยค

กิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อทดลองใช้

กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรโยค Read More »

กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุพลูตาหลวง

กิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อทดลองใช้

กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุพลูตาหลวง Read More »

คณะวิทยากรโครงการนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรโรตารีเมืองวิเศษไชยชาญ และเครือข่ายภาคี จัดอบรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อให้รู้ทันสื่อออนไลน์

https://angthongnews.blogspot.com/2023/01/blog-post.htm

คณะวิทยากรโครงการนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรโรตารีเมืองวิเศษไชยชาญ และเครือข่ายภาคี จัดอบรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อให้รู้ทันสื่อออนไลน์ Read More »

Scroll to Top