กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุพลูตาหลวง

กิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อทดลองใช้ (ร่าง) หลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุพลูตาหลวง อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี วันที่ 28 มิถุนายน 2566 มีผู้สูงอายุเข้าร่วม 26 คน

Scroll to Top