• กรกฎาคม 13, 2022
  • admin
  • 0

หนังสือและบทความ

  • กระบวนทัศน์ความรอบรู้เรื่องสื่อ พัฒนาการ และปฎิบัติการจากสื่อดั้งเดิมสู่ดิจิทัล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พนม คลี่ฉายา http://www.diru.commarts.chula.ac.th/service/26022022_dlp/