• มกราคม 18, 2023
  • admin
  • 0

โครงการปี 2566

 

คณะวิทยากรโครงการนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรโรตารีเมืองวิเศษไชยชาญ และเครือข่ายภาคี จัดอบรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อให้รู้ทันสื่อออนไลน์
“หยุด คิด ถาม ทำ” เกมฝึกทักษะรู้ทันสื่อเพื่อผู้สูงอายุ | คุยกันวันใหม่
Seniors! Back to School: Thailand