• กรกฎาคม 26, 2022
  • admin
  • 0

โครงการปี 2565

 

การขับเคลื่อนการขยายผลการใช้หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ
การขยายผลหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ จังหวัดเชียงใหม่
คลิปวิดีโอ: ขยายหลักสูตรเชียงใหม่
อบรมนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร ครู ก จังหวัดสุพรรณบุรี
อบรมนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร ครู ก จังหวัดสกลนคร
อบรมนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร ครู ก จังหวัดนครศรีธรรมราช
อบรมนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร ครู ก กรุงเทพมหานคร
งานแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ และ การเสวนา หยุด-คิด-ถาม-ทำ: วัคซีนออนไลน์เพื่อสูงวัยรู้ทันสื่อ