• กรกฎาคม 14, 2022
  • admin
  • 0

อบรมนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร ครู ก จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

การอบรมเสริมพลังในการประยุกต์ใช้หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ และการใช้เกมออนไลน์ หยุด คิด ถาม ทำ ให้กับนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร (นสส.วัยเพชร) ครู ก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมแกรนด์เซาธ์เทิร์นทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช